Какво предлагаме

24/7 видеомониторинг

Констант Мониторинг предлага денонощно видеонаблюдение на Вашият дом, офис, търговски или промишлен обект в нов, модерен мониторинг център. Услугата се извършва от обучени специалисти с професионален видеомониторинг софтуер. Какво представлява денонощният видеомониторинг? В нашият мониторинг център оперативни дежурни следят за наличие на движение в зададен от клиента периметър и времеви интервал от денонощието в реално […]

Изграждане на системи за видеонаблюдение

Можете ли да ползвате услугата без да имате изградена система за видеонаблюдение? Констант Мониторинг съвместно с ТОМАР Електроникс предлага услуги по закупуване, монтаж, профилактика и въвеждане в експлоатация на техника за видеонаблюдение. Предлага различни системи за видеонаблюдение в широк спектър на действие. Предимството на системите за видео наблюдение е, че можете да виждате в реално […]

Системи за видеонаблюдение под наем

Констант Мониторинг предлага на своите клиенти изграждане на системи за видеонаблюдение и отдаването им под наем. Клиентът заплаща единствено стойността на труда по монтажа, а за техниката се заплащат наемни вноски за периода на договора за отдалечен видеомониторинг. След изграждане на системата за видеонаблюдение ще можете да се възползвате и от услугата Централизиран видеомониторинг.